14|15 BAŤŮV INSTITUT

Zlínský kraj je zřizovatelem tří kulturních příspěvkových organizací se sídlem ve Zlíně: Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Všechny tři sídlily desítky let v pronajatých budovách bývalé školy, Památníku Tomáše Bati, zámku či bývalé vrátnice továrny, a prostorová i provozní omezení jim neumožňovala nabízet návštěvníkům očekávaný standard služeb. Po převzetí dříve státních kulturních organizací Zlínským krajem byly v letech 2004–2008 zpracovávány podklady pro jejich nové důstojné dislokace. Po umístění sídla Zlínského kraje do 21. budovy, byly budovy č. 14 a 15 chápány jako nejbližší stavebně vhodné objekty pro krajské instituce.

Pro volbu těchto budov nahrála jejich poloha na strategickém rozhraní továrny, starého Zlína a dopravního terminálu, spolu s jejich symetrickou kompozicí „brány do továrny“, umožňující vytvořit i atraktivní veřejný prostor. Budovy nebyly ministerstvem kultury prohlášeny památkami, přesto jejich obnova byla náročná. Náklady projektu byly vyčísleny na 920 mil. Kč. Podstatnou část těchto prostředků získal Zlínský kraj ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Díky této zdařilé rekonstrukci byl realizován průkopnický projekt nesoucí název 14|15 BAŤŮV INSTITUT, který na jedné straně umožnil naléhavou regeneraci budov 14. a 15. včetně navazující infrastruktury a na druhé straně uspokojil potřebu vytvořit důstojné prostory pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlín, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Organizace tak získaly nové prostory, kde naplňují hlavní poslání kulturních zařízení, pořádají krátkodobé výstavy, programy a jiné doprovodné akce. Za účelem zajištění plynulého chodu objektu 14|15 BI byla zřízena servisní organizace 14|15 Baťův institut.     

Slavnostní otevření expozic Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se uskutečnílo 29. 4. 2013 v budově 14 a 30. 9. 2016 byl zahájen provoz Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v nově zrekonstruované budově 15.

Další informace dostupné na: http://www.14-15.cz/; http://www.14-15.cz/o-projektu/index.html ;  http://rop.14-15.cz/

aktualizováno: 25.7.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky