1.A.6.2. Hodnocení z hledisek vlivů na životní prostředí

Koncept řešení byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona.100/2001 Sb.(viz. příloha v dokladové části - Hodnocení vlivů na životní prostředí). Z hodnocení vyplývá, že negativní vliv na životní prostředí může mít vliv zvýšené osobní automobilové dopravy, zejména v okolí hlavních komunikací. Jedná se většinou o stávající budovy s aktuálním využitím. Souhrnně lze ale konstatovat, že vlivem zvýšené osobní automobilové dopravy nedojde ke zvýšeným negativním vlivům na zdraví obyvatel, ovlivněna bude pouze pohoda prostředí, která je ovšem již v současné době narušena.Vzhledem k tomu bude v rámci polyfunkčního využití navrhovaných nebo transformovaných staveb doplňující funkce bydlení umísťována vždy od třetího nadzemního podlaží výše.
Určité zvýšení prašnosti lze očekávat v období výstavby, ovlivnění mikroklimatu je možné zcela vyloučit. Ostatní vlivy na životní prostředí (vodní režimy, vliv na půdu, vliv na flóru a faunu, vliv na ekosystémy) budou zanedbatelné.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap