1.A.6.1. Kulturní hodnoty území

Koncept regulačního plánu respektuje vyjimečné kulturní hodnoty řešeného území, jeho jedinečnost urbanistické struktury a prostorového uspořádání určující charakter města. Zastavovací způsob a prostorový pořádek, které charakterizují kulturní dědictví Baťových závodů jsou respektovány. Základní regulační osnovy a principy situování budov z předválečné i poválečné regulace, jsou součástí závazných regulativů navržených konceptem regulačního plánu.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap