1.A.6.1. Kulturní hodnoty území

Koncept regulačního plánu respektuje vyjimečné kulturní hodnoty řešeného území, jeho jedinečnost urbanistické struktury a prostorového uspořádání určující charakter města. Zastavovací způsob a prostorový pořádek, které charakterizují kulturní dědictví Baťových závodů jsou respektovány. Základní regulační osnovy a principy situování budov z předválečné i poválečné regulace, jsou součástí závazných regulativů navržených konceptem regulačního plánu.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap