1.A.5. Vyhodnocení zadání

Požadavky vyplývající z hodnocení zadání (viz. Textová část průzkumů a rozborů, část 1.C.) byly zahrnuty ve většině bez zásadních změn do konceptu řešení.
Některé požadavky z hodnocení zadání nebyly do řešení konceptu zahrnuty bez výhrad:
-          k vymezení řešeného území - potřeba rozšířit řešené území nebyla realizována, problematika dotčených budov 42 a 52 je v konceptu řešena dostatečně, bez změny hranice řešeného území
-          k transformaci území na občanské vybavení - skupina budov 33, 33/4, 33/6 má velmi omezené možnosti transformace na občanské vybavení. Transformace území je dlouhodobý proces, podmíněný postupnou dislokací konvenční výroby do západních částí továrního areálu. Koncept regulačního plánu tento stav respektuje, nevyžaduje změnu územního plánu ve prospěch výrobních ploch.
-          K ochraně kulturních památek, památkově chráněných území - památková konzervační metoda vyplývající z dikce i obsahu „Regulačních zásad…“ není zcela v souladu s transformací území podle územního plánu. Zásady prostorového uspořádání jsou však v konceptu regulačního plánu respektovány.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap