1.A.4. Zhodnocení vztahu k schválené územně plánovací dokumentaci

Z hlediska nadřazených územních plánů nevyplývají pro koncept regulačního plánu zásadně rozporné omezující limity. Koncept řešení upřesňuje podmínky využití transformačního území, které je územním plánem určeno převážně pro občanskou vybavenost.
Principy dopravního napojení z územního plánu vyjadřují především širší dopravní vztahy řešeného území, umožňující napojení východního pólu  továrního areálu na městský systém komunikací:
-          komunikačního propojení přes autobusové nádraží a pozemky ČD mezi budovami 16 a 26 umožňující snadné zavedení MHD
-          nová křižovatka ANTONÍNOVA podle aktuální dokumentace
-          budoucí příčné propojení přes všechny sektory areálu s oběma nábřežími.
Limity využití území z hlediska schváleného územního plánu jsou konceptem regulačního plánu respektovány.
Nereálné řešení dopraví obsluhy z územního plánu je v regulačním plánu nahrazeno novými trasami obslužných komunikací. Navržené trasování dopravní obsluhy je rozdílné od řešení v územním plánu a vyvolává potřebu změny závazné části dopravního řešení územního plánu.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap