1.A.3. Hlavní cíle řešení

V souladu s platným územním plánem města proměnit prostředí východní části továrního areálu pro plnění funkcí městského centra jak pro veřejnou, tak i pro soukromou sféru.
Úkolem konceptu regulačního plánu je vytvořit v řešeném území možnosti využití jednotlivých pozemků  a budov v kontextu s územním plánem, navrhnout regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a zásady architektonického řešení. Navrhnout  závazné podmínky pro správní řízení pro jednotlivé pozemky, vymezit pozemky asanací a asanační úpravy stávajících objektů (nástavby, přístavby, nevhodné stavební úpravy).
Stanovit pořadí výstavby a změn v území tak, aby bylo v jednotlivých územních řízeních možno stanovit podmínky k zabezpečení věcné a časové koordinace staveb a vyvolaných opatření v řešeném území.
V konceptu regulačního plánu řešit přístupy k jednotlivým stavbám a jejich napojení na inženýrské sítě.
Určit jednotlivé pozemky pro veřejně prospěšné stavby.
Navrhnout úpravu řešení širších souvislostí pro využití řešeného území a organizaci jeho vazeb, nezbytné změny technické infrastruktury, uspořádání dopravy a její optimální organizaci v rámci městského systému.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap