Oddělení dopravy a správních agend

Odpovědný zástupce pro dopravu

Informace pro dopravce – odpovědný zástupce

více »

Finanční způsobilost

Finanční způsobilost je schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používání jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.
více »

Eurolicence

Provozovat mezinárodní dopravu velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (eurolicence).
více »

Osvědčení řidiče

(který není občanem členského státu)
více »

Odborná způsobilost

Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydává příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1071/2009 a vypracováním případové studie.
více »

Autoškoly a akreditovaná střediska
Žádost o udělení vyjímky z jízdy vozidel §43
Potvrzení o nečinnosti řidiče v dopravě

Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě ve znění Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 14. prosince 2009 č. 2009/959/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů.
více »

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Informace k pravidelným školením řidičů - držitelů PPZŘ.
více »

Digitální tachograf

Informace pro dopravce a řidiče o vydávání karet pro vozidla s digitálním tachografem více »

Legislativa v oblasti nákladní dopravy

Zákony, vyhlášky, nařízení EU více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap