„Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ – integrovaný projekt

„Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ – integrovaný projekt

Program:

Regionální operační program Střední Morava

Prioritní osa:

2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Oblast podpory:

2.2. Rozvoj měst

Podoblast podpory:

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury ROP

Období realizace:

2. 1. 2012 – 30. 06. 2015

Celkový rozpočet:

Celkem: 136 810 470,32 Kč, z toho:
ZK: 110 078 012,87 Kč
ORP: 26 732 457,45 Kč

Financování:

Regionální operační program Střední Morava: Kč 102 071 936,53 Kč, z toho:
ZK: 82 358 044,50 Kč
ORP: 19 713 892,03 Kč

Stručný obsah:

Cílem předkládaného projektu, který ideově vychází z Krajské koncepce informačního, vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje, je vytvoření jednotné komunikační platformy integrující všechna relevantní pracoviště krizového řízení (na úrovni Zlínského kraje, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a příslušných ORP) do soustavy Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje (IVVS ZK). Díky tomu dojde k významnému posílení nástrojů pro krizové řízení na území Zlínského kraje.

Projekt zajistí potřebné dovybavení pracovišť jednotlivých VIS ORP a Zlínského kraje, včetně jejich propojení s dalšími relevantními pracovišti tak, aby celý systém fungoval na jednotné, snadno přenosné datové bázi, kterou bude možné sdílet a vyhodnocovat jak na místní, tak i na krajské úrovni.

Cílem projektu je zefektivnění práce IZS Zlínského kraje v případě vzniku mimořádných a krizových situací. Projekt bude mít výrazný dopad na včasné varování obyvatelstva v případě ohrožení, rychlejší reakci v případě vzniku krizových situací, což v konečném důsledku sníží rozsah škod vznikajících na životech, zdraví a majetku při vzniku krizových situací.

Partneři projektu:

Projekt je naplněn 12 individuálními projekty partnerů a Zlínského kraje. Partneři integrovaného projektu a předkladatelé individuálních projektů:

 

Partner projektu - předkladatel

Název projektové žádosti

Registrační číslo

Zlínský kraj

Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK

CZ.1.12/2.2.00/29.01451

Město Bystřice pod Hostýnem

Informační a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem

CZ.1.12/2.2.00/29.01448

Město Uherský Brod

Informační, vyrozumívací a varovací systém Uherský Brod

CZ.1.12/2.2.00/29.01449

Město Kroměříž

Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího systému města Kroměříž

CZ.1.12/2.2.00/29.01452

Město Vsetín

Informační vyrozumívací a varovný systém Vsetín

CZ.1.12/2.2.00/29.01453

Město
Valašské Meziříčí

Napojení vyrozumívacích a varovných systémů - město Valašské Meziříčí

CZ.1.12/2.2.00/29.01454

Město
Uherské Hradiště

Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího systému města Uherské Hradiště

CZ.1.12/2.2.00/29.01455

Město Otrokovice

Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Otrokovice

CZ.1.12/2.2.00/29.01456

Město Rožnov pod Radhoštěm

Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Rožnov pod Radhoštěm

CZ.1.12/2.2.00/29.01457

Město Holešov

Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Holešov

CZ.1.12/2.2.00/29.01459

Město Luhačovice

Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice

CZ.1.12/2.2.00/29.01464

Město
Valašské Klobouky

Napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Valašské Klobouky

CZ.1.12/2.2.00/29.01470

 

Individuální projekt Zlínského kraje: „Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK“

Stručný obsah:

Individuální projekt Zlínského kraje je zaměřen na vybudování komunikační infrastruktury pro vytvoření IVVS ZK, která propojí krizová pracoviště jednotlivých ORP Zlínského kraje s centrálním pracovištěm krizového štábu ZK a HZS ZK. Projekt dále zahrnuje dovybavení centrálního pracoviště Krajského štábu Zlínského kraje, Varovací informační systém města Vizovice a statutárního města Zlín.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivitou projektu je vybudování vlastní, na okolí nezávislé datové sítě - optické komunikační infrastruktury propojující centrální pracoviště krizového štábu Zlínského kraje s jednotlivými pracovišti krizového řízení všech ORP ve Zlínském kraji. Na základě tato propojených krizových pracovišť dojde k zefektivnění práce orgánů krizového řízení, zejména však:

  • mnohem rychlejšími a přesnějšímu získávání, přenosu a vyhodnocování dat (i přímo z terénu – čidla, měřidla apod.) i z území jiných ORP, potřebných pro rozhodování při krizovém řízení v reálném čase
  • využití videokonferencí prostřednictvím datové sítě
  • možnost získat velmi podrobná data o aktuální situaci v kraji díky meteorologickému radaru a výstupů z něj, které budou volně dostupné

Současně bude individuálním projektem Zlínského kraje vybudováno centrální pracoviště krizového štábu v sídle Zlínského kraje, bude napojeno na systém HZS ZK. Ve statutárním městě Zlín a městě Vizovice dojde k modernizaci VIS (vyrozumívacího informačního systému) měst.

Všeobecný cíl:

Zajištění bezpečnosti obyvatelstva - zlepšení systému varování a vyrozumívání prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Vybudování robustní krajské zabezpečené komunikační infrastruktury a tím vzájemné propojení ORP se Zlínským krajem. Vytvoření krajského řídícího pracoviště pracovní skupiny KŠ ZK včetně klientů pro zpracování využívaných dat

Specifický cíl:

a)     rozvinutí stávajícího informačního a komunikačního systému ZK vytvořením robustní krajské datové komunikační infrastruktury ZK
b)     využívání komunikační a datové infrastruktury zprovozněním dalších služeb pro výkon efektivní veřejné správy (v rámci eGovernmentu)
c)     využívání datové a komunikační infrastruktury mimo období mimořádných událostí 
d)     řídící pracoviště stálé pracovní skupiny KŠ ZK včetně klientů a Pracoviště – klient na KOPIS HZS Zlínského kraje
e)     modernizace varovacích informačních systémů partnerů projektu - města Vizovice a statutárního města Zlína

Výstupy projektu:

Počet ORP napojených na páteřní datovou infrastrukturu ZK – 11

Počet nově vytvořených řídících pracovišť stálé pracovní skupiny KŠ ZK  - 2

Počet obcí začleněných do IVVS ZK - 13

Aktuální stav:

Projekt realizován a ukončen.

Kontaktní osoba:

Ing. Diana Pavlíčková, tel.: 577 043 421, e-mail: diana.pavlickova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 15.7.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap