► Investiční akce

 

Oblast investic zahrnuje rekonstrukce objektů v nevyhovujícím stavu a zajištění dlouhodobé udržitelnosti pravidelnými opravami, zohlednění údržby a oprav do výše příspěvku Zlínského kraje na provoz, zajištění kvalitní přípravy žádostí o dotace a dofinancování dotačních projektů, získání prostředků na dofinancování dotačních projektů a zajištění procesu investiční přípravy a realizace.

Investiční akce v oblasti kultury realizované v období 2016 - 2021:

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

    – Vybudování komplexního depozitního centra

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

    – Hrad Malenovice – statické zajištění

    – Depozitář Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií

    – Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice

    – Zachování a rozvoj areálu na Ploštině

 

Muzeum Kroměřížska

     – Revitalizace budov a expozic

     – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

 

Muzeum regionu Valašsko

     – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

     – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic

 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

    – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy

    – Depozitář zemědělského nářadí Topolná

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí

     – Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu

     – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky