► Evidence systému sbírkových předmětů Zlínského kraje (ESSP)

 

Projekt ESSP je v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009–2020 a je podložen reálnou potřebou nahradit stávající, avšak technologicky nevyhovující lokální aplikace v současnosti užívané. Projekt má za cíl vytvořit centrální IT řešení na bázi nejmodernějších technologií, které zajistí webové uživatelské prostředí, umožňující standardizovanou evidenci sbírek dle platné legislativy. Dále bude vytvořeno komplexní řešení zahrnující rovněž workflow základních oblastí činnosti v institucích (akviziční politika, evidence, konzervace, inventarizace, zápůjčky, prezentace, správa dokumentů) s možností sledovat historii pohybu sbírkových předmětů a činností s nimi.

Nové řešení umožní centralizovat veškerou odbornou činnost kurátorů při správě sbírkového fondu a sledovat veškerou manipulaci se sbírkovými předměty. Dále umožní efektivnější využití kurátory při práci s fondem uvnitř institucí, napříč institucemi, také při jejich prezentaci a zpřístupňování veřejnosti - výstavy, badatelská služba. Nový systém umožní nahlížet formou „jen pro čtení“ do sbírkových fondů ostatních muzeí, což poskytne i určitou formu zdokonalení vlastní evidence sbírkových předmětů. Zároveň centrální technická podpora a správa, centrální archivace a záloha dat ušetří náklady v jednotlivých institucích. Realizace projektu proběhne s využitím podpory ze strukturálních fondů Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky