► eBadatelna Zlínského kraje

Zlínský kraj se věnuje digitalizaci sbírkového fondu systematicky již od roku 2011. V letech 2011 až 2013 byl ve spolupráci s paměťovými institucemi vytvořen digitální fond o objemu cca 14 TB dat. Souběžně byl vybudován Krajský digitální repozitář, který slouží všem paměťovým institucím k bezpečnému a dlouhodobému ukládání digitálních obrazů a metadat. Společně s projektem „eBadatelna Zlínského kraje“ tvoří všechny uvedené projekty jeden logický celek, jehož existence poskytuje paměťovým institucím pevný základ pro realizaci dalších aktivit v oblasti digitalizace a zveřejňování digitalizovaných fondů.

Projekt „eBadatelna Zlínského kraje“ byl realizován na základě výzvy č. 19 Integrovaného operačního programu. Veřejnosti byl představen v lednu 2016. Cílem projektu bylo vybudovat regionální portál, který současně dokáže poskytovat data do jiných portálů obdobného zaměření např. eSbírky a Europeana.

Realizace projektu „eBadatelna Zlínského kraje“ byla po celou dobu včetně fáze digitalizace předmětů zastřešována širokým týmem odborníků. Výkonný tým byl složen IT specialisty, kurátory muzejních a galerijních sbírek a odborníky na správu a katalogizaci knihovních fondů ze všech paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem.

Portál „eBadatelna“ nabízí možnost vyhledávat dokumenty nebo sbírkové předměty na základě fulltextového vyhledávače, zadaného časového období nebo dle zařazení do kategorií např. knihy, mapy apod. V rámci legislativních podmínek, platného znění Autorského zákona, určujícího možnosti pro zveřejnění a zpřístupnění obsahu veřejnosti, nabízí portál „eBadatelna“ různé možnosti prohlížení, stažení dokumentu, jeho export do formátu PDF nebo ePub (pro elektronické čtečky knih).

Dalším přínosem je obrovský počin vůči veřejnosti, která prostřednictvím portálu „eBadatelna“ dostává možnost prohlížet ve velmi vysoké kvalitě digitalizované fondy kulturního dědictví spjaté s regionem a spravované paměťovými institucemi Zlínského kraje. Regionální digitalizované fondy rovněž budou prostřednictvím nejnovějších technologií poskytovány do dalších obdobných portálů na národní či nadnárodní úrovni.

https://ebadatelna.zlkraj.cz/about

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky